0

Tillsammans för en grönare dag

En dag. I en framtid inte långt bort ska vi ha ett hållbart samhälle. För att få det behöver vi tillsammans agera nu. Säkra upp vår konsumtion och driva förändringen mot grönare, mer miljövänligare alternativ. Carepa hjälper er i omställningen och förser er med produkter som bidrar till en grönare dag - både idag och imorgon.

Visst slänger vi saker

Förbrukningsmaterial är vad det är. Vi behöver toalettpapper, toner, muggar, kopieringspapper. Och allt kommer slängas. En viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle blir dels att konsumera mindre men även smartare. Någonstans vill vi flytta diskussionen till vad vi slänger. För slänga saker, det kommer vi fortsätta med.

Vår vision
Carepa ska vara en leverantör som verkar för att kunderna ska kunna leva en hållbar vardag och bidra till en hållbar värld

Miljösortiment

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa fler miljövänliga alternativ i vårt sortiment. Det är där vi kan påverka på lång sikt genom att medvetandegöra och ge våra kunder möjlighet att göra rätt val för klimatet och framtiden. Genom att välja bättre alternativ gör vi alla något för att säkra den framtiden som nästa generation ska vårda. Det är nu vårt uppdrag att se till så att vi överlämnar planeten på rätt sätt. Vi måste alla tänka på vad vi förbrukar och hur vi förbrukar. För förbrukningsmaterial kommer vi behöva en lång tid framöver. Gör ett medvetet val. Välj den gröna vägen.

Träbestickset kniv, gaffel, servett 250st vaxade
Träbestickset kniv, gaffel, servett 250st vaxade
Art. 1275063
515,00 kr/kolli

I lager

[qty] kolli tillagd i kundvagnen
Kaffebönor Zoégas Espresso Certo 500g 8st/kolli
Kaffebönor Zoégas Espresso Certo 500g 8st/kolli
Art. 1257695
1 556,00 kr/kolli

Beställningsvara

[qty] kolli tillagd i kundvagnen
Allrent Activa Bio All Purpose 1L
Allrent Activa Bio All Purpose 1L
Art. 1279165
131,00 kr/st

I lager

[qty] st tillagd i kundvagnen
Pappershandduk Tork Xpress Adv. H2 Spolbar 4200st
Pappershandduk Tork Xpress Adv. H2 Spolbar 4200st
Art. 1235736
995,00 kr/fp

I lager

[qty] fp tillagd i kundvagnen
Lock PURE till pappersbägare Ø80mm 1000st
Lock PURE till pappersbägare Ø80mm 1000st
Art. 1275699
1 177,00 kr/kolli

I lager

[qty] kolli tillagd i kundvagnen

FN Global Compact


Som en del i vårt hållbarhetsarbete är vi med i FN Global Compact. FN Global Compact Network Sweden (hädanefter GCNS) är svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk. Vi arbetar utifrån de tio principerna som GCNS använder för att nå våra hållbarhetsmål. Tillsammans med andra medlemmar i nätverket kan vi utbyta kunskap, inspiration och få vägledning i hur vi ska tänka strategiskt kring vårt hållbarhetsarbete. Ett av de arbetena är att ta fram en uppförandekod som alla våra leverantörer ska skriva under. Detta för att säkra hela näringskedjan av förbrukningsmaterial och andra produkter vi tillhandahåller.

De tio principerna är samlade under fyra huvudområden: mänskliga rättigheter, arbetssrätt, miljö och antikorruption. Det är viktigt att se till helheten när vi väljer leverantörer och produkter. Detta är ännu ett steg för oss att bidra till en hållbar vardag. Både för oss och för dig som kund.

Mänskliga rättigheter

1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
2: Försäkra att deras egna företag
och leverantörer inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4: Eliminera alla former av tvångsarbete
5: Avskaffa barnarbete
6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8: Ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande
9: Uppmuntra utvecklingen av miljövänlig teknik

Antikorruption

10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Några av våra initiativ

Miljöleverans

Vi enas om en eller flera fasta leveransdagar i veckan. Ni beställer löpande och vi reserverar varorna i vårt system för leverans de valda dagarna. Enkelt, smidigt och med lägre miljöpåverkan. Genom att samköra flera leveranser får vi en bättre planering och kan också minska antalet utkörningar. Utöver smartare planering fortsätter vi vår övergång till fossilfritt bränsle (HVO).

Miljöbilar

Omställningen av vår bilpark är påbörjad och vi arbetar kontinuerligt för att hitta bättre alternativ ute på vägarna. Vårt mål är att vi under slutet av 2022 ska ha 90% miljöbilar för att under 2023 nå 100%.

Junior Management Board

För oss är det viktigt att satsa på ungdomar. Vårt initiativ Junior Management Board ska hjälpa unga att få in en fot i arbetslivet och samtidigt kan vi utveckla varandra. Initiativet inleddes med start under året 2021. Det är viktigt att vi stöttar nästa generations ledare och att vi samtidigt tar till oss deras kloka tankar inför vår utveckling. Genom ett dubbelriktat mentorskap lär vi av varandra.

Gör skillnad med de små sakerna

Häng med när vår säljare Marcus besöker vår kund Funnys Äventyr i Malmö som berättar om varför de använder Tork PaperCircle®. Vi hjälper dig att sluta kretsloppet för pappershanddukar. Du kan minska avfall och koldioxidutsläpp på dina anläggningar med hjälp av Tork PaperCircle® – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar – och samtidigt bidra till ett cirkulärt samhälle.

Livet efter plasten

EU beslutade år 2019 om ett nytt direktiv kallat engångsplastdirektivet. Direktivet trädde i kraft 1 januari 2022 och innebär att försäljningen av vissa engångsartiklar i plast förbjuds. Målsättningen med direktivet är att få en minskad konsumtion samt bättre materialåtervinning av nya alternativ vilken i sin tur ska bidra till en bättre miljö.

Vi arbetar enligt ISO 14001


ISO 14001 standarden hjälper företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till för att företag ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.