Ungdomen är vår framtid

Vårt samhällsarbete fokuserar på ungdomarna. Den yngre generationen av nya kollegor, chefer och företagare. Vi arbetar med ett dubbelriktat mentorskap där vi tar hjälp och utvecklar varandra.

Vårt samhällsengagemang

Vårt samhällsarbete fokuserar på ledarskap och ungdomen. För oss är det viktigt att stötta där vi kan påverka och därför har vi valt att satsa på nästa generation av starka och empatiska ledare för framtiden. Vi bidrar med vår kunskap - både inom företagande och idrott. Läs mer om våra aktuella initiativ.

Junior Management Board

Vi behöver din hjälp. Du som studerar på gymnasiet eller högskola och är driven och kreativ. Varje år väljer vi ut en junior ledningsgrupp som agerar bollplank till vår ordinarie ledningsgrupp. 

Vi vill ha ett dubbelriktat mentorskap där vi kan lära av varandra.

Alexander Fristedt

Junior VD (2021)

Att kunnat kombinera Carepa Junior Management Board med mina ekonomistudier har varit en unik möjlighet för mig att förbereda mig på arbetslivet. Det bästa med uppdraget har varit att lära sig om företagsstyrning samtidigt som Carepa varit intresserade av våra åsikter i viktiga frågor.

Studerar: BSc in Business and Economics (Lund)

Emelie Ehrensvärd

Junior Inköps & Marknadschef (2021)

Förutom ett starkt kontaktnät och kunskap har jag även fått göra min röst hörd i ledningsgruppen och i styrelserummet. Min tid på Carepa har betytt väldigt mycket för mig då jag fått se min framtida yrkesroll.

Studerar: MSc in Mechanical Engineering (Lund)

Tuva Bornandersson

Junior Försäljningschef (2021)

Mina förväntningar var att koppla det jag läser i teorin till verkligheten samt att få en bättre förståelse för hur ett företag styrs. Detta har verkligen uppfyllts och det har varit otroligt inspirerande att möta ett så kunnigt och engagerat ”seniorteam”.

Studerat: Ekonomiprogrammet på Ängelholms Gymnasieskola

Jacob Petersson

Junior Ekonomi, HR & IT-chef (2021)

Carepa Junior Management Board är en grym möjlighet för unga drivna personer att ta del av ledningsgrupparbete, nätverka och få stort utbyte av erfarenheter.

Studerar: BSc in Business and Economics (Halmstad)

Hugo Gunnarsson

Junior Lager & Logistikchef (2021)

Att få ha varit en del av Carepa Junior Management Board har utvecklat mig både som person och som ledare och kommer hjälpa mig i framtida arbetssammanhang. En bonus har varit att jag fått komma med mina egna tankar och idéer samt sätta min prägel på företaget Carepa.

Studerar: Logistic Service Management (Lund)

Lär dig hur arbetslivet fungerar

Att gå från skola till arbetsliv kan vara en utmaning. Arbetslivet skiljer sig ofta från vad man får lära sig i skolan. Här får du på riktigt praktisera det du lärt både i och utanför skolan. Du får också möjlighet att utveckla ditt CV och får referenser till framtida jobbsökanden. Givetvis blir det också överraskningar längs vägen!

Här är några av de några anledningar till varför du ska söka:

  • Delta på skarpa ledningsgruppsmöten
  • Utveckla ditt nätverk och knyt kontakter
  • Delta på skarpa styrelsemöten
  • Var med och utveckla vår verksamhet

Detta händer i CJMB

Under året har vi massa spännande aktiviteter tillsammans med våra juniorer. Förutom våra ledningsgruppsmöten har vi även fyra st breakout sessions i workshop format.

  • Effektivt LG-arbete, med Kjell-Åke Fyrgård, High Performance Solutions
  • Mental träning, med Linnea Lind, WiserMinds
  • Trender och digitalisering, med Mats Rimton, Futurement
  • CV och LinkedIn, med Mats Kullenberg, VD Dreamworks

Allt för att göra sig så redo som möjligt för årets höjdpunkt: det egna ledningsgruppsmötet i december och en rekryteringsprocess för de kommande fem juniorerna för 2023. Som årets juniorer hjälper till att rekrytera.

Idrottsnätverk med fokus på ungdomar

Utan domaren ingen match!

Många föreningar har svårt att rekrytera nya domare på ungdomssidan, och väldigt få går vidare i sitt domarskap. Vi kommer därför tillsammans med Hittarps IK att göra en satsning på att lyfta ungdomsdomarna. Allt ifrån ledskarpsutbildning och kontinuerliga erfarenhetsträffar med seniora domare till en trygg och utvecklande miljö med ”fair play” runt planen! Och glöm inte det viktigaste: Att som vuxen alltid stötta och heja på domaren!

En fantastisk ledarskapsutbildning

”Med denna satsning vill vi lyfta fram hur viktig domaren är och vi vill förändra bilden av domarskapet. Vi vill att alla spelare, ledare, föräldrar och övriga som är kring en match ska stötta domaren och visa respekt för domarrollen som är vital för att genomföra matcherna. Att vara ungdomsdomare ger en fantastisk ledarskapsutbildning som man har nytta av i hela livet, och därför är det extra kul att göra detta tillsammans med Carepa som satsar på ungt ledarskap även i sin organisation med sitt Junior Management Board”

- Christoffer Andersson, sportchef i Hittarps IK.